Linux Shell Script Eğitimi

Bu eğitim, Linux veya bilgisayar bilimi okuyan yeni Linux kullanıcıları / Sistem yöneticileri veya öğrenciler için yeni başlayan için bir el kitabı niteliği taşıması amaçlanmaktadır.

Bu yazı serisi henüz tamamlanmış olup, yazımı devam etmektedir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Bölüm: 1 Shell Script’e Giriş


  1. Linux Shell Nedir?
  2. Unix Felsefesi
  3. Shell Kullanımı ve Shell Scripting

Bölüm: 2 Shell Programlamaya Başlangıç


  1. Bash Shell Nedir?
  2. Shell Komutları